Тенденції на ринку лісових товарів 2011-2013 років

Пропонуємо вам витяг із заяви Комітету лісових матеріалів ЄЕК ООН про стан справ на ринку лісових товарів (витяг присвячений пило- та плитним матеріалам).

РИНКИ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД

У 2011 році обсяг споживання цієї продукції в регіоні ЄЕК ООН незначно зріс (+2,3%) і становив майже 181 млн.куб.м. У Північній Америці та Європі цей показник збільшився, відповідно, на 1.0 і 2.8%. однак найбільше він зріс у СНД (+5,8%). Згідно із про­гнозами, у 2012 році приріст буде незначним, а в 2013 році, завдяки поліпшенню ситуації на ринку Північної Америки, пере­вищить 1%.

Витрати на сировину, як і рані­ше, спричиняють проблеми для багатьох лісопильних підприємств у деяких частинах Європи, а також на західному узбережжі США, де на цінах позначається конкуренція за колоди з боку Китаю. Коротко­строкові перспективи для Європи с досить невтішними через по­слаблення дії визначальних фак­торів і несприятливу ситуацію в європейській економіці.

У 2011 році експорт пилома­теріалів хвойних порід Росії збіль­шився, порівняно з 2010 роком, на 10,1% і сягнув майже 19 млн.куб.м. У 2012 році він повинен зрости на 2.8%. а в 2013 році – більш ніж на 10%. Частка Китаю в експорті Росії становить 37%, при цьому за рік він зріс на 39%.

У США в 2011 році показник споживання збільшився на 4,3% і перевищив 58 млн.куб.м. Цьому спри­яло стійке зростання у секторі жит­лового будівництва й підвищення рівня активності в секторі ремонту й реконструкції будинків, однак імпорт із Канади скоротився (-2%). Обсяг споживання у Канаді скоро­тився 2011 року більш ніж на 10%. Лісопиляльні підприємства Канади й США продовжують нарощувати обсяги експорту на ринки інших континентів через низькі витрати й/або сприятливий обмінний курс щодо китайської валюти – це над­звичайно вигідно для експортерів західного узбережжя.

У 2012 році обсяг виробництва пиломатеріалів у США збільшить­ся, а у східній частині Канади ско­ротиться, причому тут також зни­зиться й прибуток підприємств. Підприємствам у західній частині Канади доведеться вирішувати проблему скорочення пропозиції сировини, оскільки навала лубоїда сосни гірської призведе в май­бутньому до скорочення запасів деревостанів.

РИНКИ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД

У 2011 році обсяг споживання пиломатеріалів листяних порід у всьому регіоні становив 31 млн.куб.м. тобто збільшився порівняно з 2010 роком на 2%. чому сприяло Його зростання в Північній Аме­риці й СНД. Після багатообіцяю-чого початку року споживання в другому півріччі скоротилося, оскільки заходи жорсткої еконо­мії та криза, що вразила Євро-зону, підірвали рівень довіри в Європі а пожвавлення у секторі житлового будівництва США було занадто повільним і поки що не набрало обертів. Уважасться, що у 2012 році приріст цього показни­ка перевищить 3%, а у 2013 році -трохи знизиться.

Обсяг виробництва, що стано­вив приблизно 33 млн.куб.м. збіль­шився порівняно з 2010 роком на 2,4%, у зв’язку із чим пропозиція та попит у цей час перебувають у рівновазі хоча їхні абсолютні показники нижчі, ніж показники до економічної кризи.

У період 2009-2011 років екс­порт США в Китай зріс більш ніж удвічі однак очікується, що у 2012 році він знизиться, а потім, у 2013-му трохи зросте. Очікується, що в 2012 році експорт і імпорт Європи знизяться на 5%, а в 2013 році – не зазнають жодних змін.

Глобалізація в меблевій про­мисловості а також низька актив­ність у секторі будівництва, зок­рема, в житловому, призвели до зниження попиту на пиломатеріа­ли листяних порід оздоблюваль­них сортів і розширення їхнього експорту на інші ринки, особливо в Китай. Однак з’явилися перші ознаки тенденції до перенесен­ня виробництва меблів І корпус­них виробів назад у регіон ЄЕК 00Н ( «Перенесення виробництва назад» с технічним терміном, який за своїм значенням протилежний терміну «перебазування вироб­ництва» і означас перенесення підприємницької діяльності назад у країну походження), що може відродити попит на оздоблюваль­ні сорти пиломатеріалів листяних порід. Дуб продовжує зміцнювати провідні позиції на європейських ринках кастилових матеріалів і теслярських виробів.

РИНКИ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

У 2011 році ринок плитних деревних матеріалів у Північній Америці був неактивним, при цьому попит на конструкційні плити навіть трохи знизився. Низький попит на конструкційні плити ство­рює великі проблеми для фанерної промисловості – шість підприємств цієї галузі було закрито в США та ще одне – у Канаді. Через низь­кий попит на внутрішньому ринку виробники стали здійснювати по­ставки на ринки інших континен­тів: експорт конструкційних плит Північної Америки збільшився на 14%, при цьому експорт плит з орієнтованою стружкою (ОSВ) зріс на 16,5% (найвищий показ­ник приросту), а експорт фанери -на 8,1%. Очікується, що прогнозо­ване на ринку житла зростання, яке має становити у 2012 році 11,5%, спричинить у Північній Америці підвищення попиту на конструк­ційні плити (+4,б%), і обсяг вироб­ництва цієї продукції зросте на 7%. Попит на неконструкційні плити в 2012 році повинен значно зрости. У 2013 році показники зростання На ринках цих двох категорій про­дукції будуть нижчими.

2011 рік був складним для європейських виробників плитних деревних матеріалів: обсяг вироб­ництва стружкових плит скоро­тився на 1,5%, а ОSВ – на 5,2%. Обсяг виробництва MDF і фанери, навпаки, збільшився, відповідно, на 3,7% і більш ніж на 10%. У Туреччині виробництво стружко­вих плит зросло на 17%, а дерево­волокнистих – на 9%.

У 2012 році виробництво плит­них деревних матеріалів у Європі скоротиться згідно із прогнозами, на 2,6%, при цьому особливо зни­зиться обсяг виробництва фанери. У деяких частинах Європи, зокрема, в Німеччині й Іспанії, було зафіксо­вано згортання виробничих потуж­ностей у секторі плитних деревних матеріалів, у той час як Болгарія, Румунія й Туреччина розширили свої потужності при цьому, як очі­кується, ця тенденція збережеться.

Завдяки вищим темпам еконо­мічного зростання й тенденції до нарощування інвестицій в інф­раструктуру обсяг споживання плитних деревних матеріалів у Російській Федерації збільшився в 2011 році приблизно на 21%. Виробництво всіх основних кате­горій плитних деревних матеріалів зросло, причому найбільшою мірою розширився випуск струж­кових плит (+22,2%). Цього року в сектор також були здійснені вели­кі інвестиції. Очікується, що в 2012 році темпи зростання становити­муть 6.9%, при цьому особливо високими вони будуть у секторі фанери і шпону.

Підготував Володимир ЛУЖНЯН

 

Опубліковано у Загальна. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s