Пропозиції до проекту невідкладних заходів

 «Платформа економічного патріотизму» .

  У розділі «Промислова політика та розвиток підприємництва» , «Деревообробна галузь» пропонуємо замість існуючих механізмів стимулювання розвитку деревообробної промисловості записати  наступне:

  • Розробка комплексної державної Програми розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексу України до 2022 року;
  • створення механізмів стимулювання виробництва продукції деревообробки з високою доданою вартістю та сприяння залученню інвестицій у технології глибокої переробки деревини;
  • створення ринкового, прозорого, недискримінаційного механізму реалізації необробленої деревини в тому числі шляхом прямих довгострокових договорів, що дасть можливість планування розвитку бізнесу у деревообробній промисловості;
  • запровадження єдиної системи електронного обліку заготовленої деревини та доступності цієї інформації широкому колу підприємств які використовують лісосировину;
  • внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 р., №514-VIIІ в частині виключення з визначення «біомаса»  продукції лісового господарства «ділова деревина» яка використовується у деревообробній та інших галузях промисловості для виробництва продукції з високою доданою вартістю. Внесення змін до згаданого Закону  не дасть можливості  зменшити обсяги виробництва продукції  деревообробки, закриття в першу чергу невеликих деревообробних підприємств та уникнути соціальної напруги у регіонах;
  • створення здорової конкуренції як на ринку продажу лісосировини так і на ринку реалізації продукції деревообробки шляхом відокремлення деревообробних підрозділів (цехів) з підпорядкування державних лісогосподарських підприємств, Агентства лісових ресурсів.

  (На теперішній час деревообробні цехи та ділянки які знаходяться у структурі держлісгоспів не купують лісосировину на аукціоні, а беруть її по собівартості у лісозаготівельних  підрозділах, що робить аналогічну продукцію деревообробних підприємств України не конкурентоздатною).