Меморандум про порозуміння між Асоціацією “Союз бірж України” і Асоціацією “Меблідеревпром”

17 січня 2012 р., м. Київ.

Керуючись бажанням поєднання зусиль по формуванню ефективного біржового товарного ринку, Асоціація «Союз бірж України», в особі Генерального директора – Беренштейна Бориса Леонідовича, (далі сторони), Аграрний Союз України, в особі Голови Новікова Генадія Володимировича, Асоціація фермерів та приватних землевласників України, в особі Президента – Миркевича Миколи Степановича, Национальна асоціація цукровиків України «Укрцукор», в особі Голови правління – Ярчука Миколи Миколайовича, Асоціація меблевих, деревообробних підприємств та організацій «Меблідеревпром», в особі Президента – Сагаля Сергія Захаровича, Асоціація оптових ринків України, в особі Голови – Федишина Романа Степановича, Асоціація «Укролігпром», в особі Генерального директора – Капшука Степана Павловича, уклали ней Меморандум про наступне:

Стаття 1. Сторони домовляються про співробітництво в напрямках планування, розробки та реалізації програм розвитку біржового товарного ринку в Україні, створення правових та економічних передумов для удосконалення біржової торгівлі реальним товаром (спот), впровадження торгівлі біржовими товарними деривативами та механізму біржового клірингу.

Сторони здійснюють співробітництво задля сприяння формуванню єдиної державної політики розвитку біржового товарного ринку, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в український біржовий товарний ринок та впровадженню ефективних біржових механізмів та інструментів.

Стаття 2. Сторони дійшли порозуміння про таке: Асоціація «Союз бірж України»: –  сприяє в наданні пільгових брокерських місць на товарних біржах – членах Асоціації;     –  погоджує проекти законодавчих та нормативно-правових документів, з питань функціонування та розвитку біржового товарного ринку, запропоновані сторонами меморандуму;                                                                                                                                       –   здійснює професійну підготовку спеціалістів щодо практичного використання ефективних біржових механізмів (біржовий кліринг) та інструментів (біржові товарні деривативи);                                                                                                                                         –   надає сторонам меморандуму інформацію щодо поточної кон’юнктури на біржових ринках України, країн СНД та провідних світових біржових ринках.

Аграрний Союз України, Асоціація фермерів та приватних землевласників України,
Національна асоціація цуікровиків України «Укрцукор» та Асоціація меблевих,
деревообробних підприємств та організацій «Меблідеревпром», Асоціація оптових ринків України, Асоціація «Укроліяпром»:                                                                                   – приймають активну участь у роботі спільних робочих груп;                                               –   надають необхідну інформацію для здійснення маркетингових досліджень та аналізу поточної кон’юнктури товарних ринків України, країн СНД та світу.

Стаття 3.                                                                                                                                           Сторони спільно визначають та погоджують узагальнені пропозиції щодо вдосконалення біржового товарного ринку.                                                                          Сторони спрямовують свої зусилля на удосконалення законодавчої бази, щодо розвитку біржового товарного ринку, впровадження в обіг біржових товарних деривативів та функціонування систем біржового клірингу. Надають пропозиції щодо встановлення порядку випуску та обігу біржових деривативів базовим активом яких є товари, а також щодо розроблення та встановлення стандартних типових форм біржових товарних деривативів.                                                                                              Сторони надають пропозиції по встановленню вимог до учасників біржового товарного ринку, щодо надання їм права здійснювати професійну діяльність.                                       Сторони спільно розробляють пропозиції, щодо інтеграції українського біржового товарного ринку до світового біржового ринку, співробітництва в рамках міжнародних угод на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та взаємодії з відповідними міждержавними і регіональними організаціями.                                                                                                                               Сторони вносять пропозиції щодо формування державної політики спрямованої на створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання на біржовому товарному ринку, розвитку ринкових відносин, реалізації антимонопольної політики та впровадження ефективних біржових інструментів та механізмів.                                     Сторони надають пропозиції щодо розробки прогнозів та проектів програм розвитку біржового товарного ринку та захисту економічних інтересів його учасників.                     Сторони приймають активну участь в організації освітницько-просвітницьких заходів присвячених питаниям функціонування та удосконалення біржового товарного ринку: форуми, конференції, круглі столи.

Стаття 4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, узгодження позицій форм і методів при вирішенні питань структурного, інвестиційного та інноваційного розвитку біржового товарного ринку, визначення пріоритетних напрямків його розвитку, Сторони можуть утворювати спільні робочі групи.

Стаття 5. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

Стаття 6. Розбіжності, які виникають із цього Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою Сторін.

Стаття 7. Меморандум укладено українською мовою у семи примірниках, по одному для кожної Сторони, причому кожний з них має однакову юридичну силу.

Стаття 8. Меморандум є безстроковим та набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s