Масштабна законодавча афера

lemne-taiate-300x225

…на розруху, заради наживи

         4 червня 2015 року № 514-YIII було прийнято закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»

У відповідності до закону:

 1. Дається більш широке визначення біомаси для спалювання на електростанціях до якої віднесенні продукти лісового господарства. За таким визначенням до складу біомаси включаються різні види деревини в т.ч. ділова яка переробляється деревообробними підприємствами України.
 2. Збільшуються субсидії для енергетичних компаній. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, збільшується  і буде складати від 2,53 до 2,025 (при національній складовій), а це збільшення «зеленого» тарифу до 152євро за 1мВт/год, субсидія на 1 м3 деревини зростає до 61євро.

      Використання ділової деревини на виготовлення електричної енергії, та найвищі субсидії в світі по зеленому тарифу (крім Австрії та Італії) забезпечить:

 • Викачування астрономічних сум з бюджету;
 • Безпідставне збагачення окремих осіб за рахунок багатостраждального населення та стагнуючої економіки;
 • Створення корупційної системи субсидій в енергетичній сфері.

     Передбачувані наслідки цього закону:

 • Повна руйнація деревообробної галузі і як насідок меблевої

За  логікою законотворця на спалювання має направлятись  уся сировина, яку переробляє галузь.

Спаливши понад 5 млн.м3 технологічної сировини, виробництво ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ припинить своє існування.

При субсидії 61євро на 1м3  абсолютно «рентабельно» спалювати технологічні дрова, баланси, будівельний ліс, пиловник.

Адже ринкова ціна технологічних дров  ≈ 17євро,

                                             пиловника ≈ 40євро,

що не уможливлює конкурувати з суб»єктами господарювання  які виробляють електричну енергію з біомаси.

 • Скорочення понад 200 тисяч робочих місць, за даними асоціації «Меблідеревпром» така кількість робітників працює в деревообробній та меблевій галузях.

 • Значне збільшення субсидій

адже тільки при спалюванні технологічної деревини  (близько 5 млн.м3 на рік) сума субсидій сягне понад 300 млн. в рік.

 • Зростання тарифів на електроенергію

За даними НКРЄ при збільшенні частки альтернативної ел.енергії до 11% ціна зросте на 12%

 • Незначне збільшення виробництва альтернативної електроенергії,

при спалюванні  5 млн.м3 деревини всього, зросте з 0,05% до 0,75% в загальному балансі виробництва ел.енергії  в Україні.

 • Масова вирубка лісу, що приведе до екологічної катастрофи. Цей закон підмінює експорт лісу в круглому виді де під документом «паливні дрова» (масово відправляють ліс за кордон.

          Виходить, що в Україні в лісі ростуть (біля 50 %) паливні дрова.

Це мізерний вклад в енергобезпеку України, який занадто дорого обійдеться суспільству.

       Не є секретом, що вже розроблений і чекає втілення план по створенню мережі ел.станцій по виробництву ел.енергії  з деревини  вартістю 150млн.євро.

        Потрібний закон існує, схема працює, можна реалізовувати корупційний план в окремо взятій державі.

         В усьому світі на виробництво енергії спрямовуються  відходи лісозаготівлі та деревообробки які не мають іншого промислового  застосування, відходи сільського господарства, біопаливо вирощене на спец. ділянках для енергетичних потреб і ін..

         Використовувати деревину просто для спалювання, замість її глибокої переробки – злочин.

         По даній законодавчій афері на розруху в суспільстві заради наживи, були звернення до Президента України та  Кабінету Міністрів від підприємств, галузевих асоціацій, окремих голів обласних адміністрацій, однак ніхто «не почув» про можливу масштабну корупцію.

         В травні було звернення від галузевої асоціації до профільного комітету Верховної Ради про зміну визначення біомаси – виключення продуктів лісового господарства.

Надіємось на підтримку від комітету В.Р. з питань промислової політики та підприємства.

         Ми не будемо припиняти боротись за своє існування, закликаючи за підтримкою громадські організації чесних політиків, ЗМІ, громадян України яким не байдуже судьба людей які повинні страждати заради збагачення окремих осіб.

 

                                                        Представники асоціацій.

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар

Назрел ли закон о рынке древесины в Украине?

 163875

Андрей Бобко                                                                                                                          инженер лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук.

Статья в ZN.UA от 15 апреля 2017 г. известного журналиста Романа Якеля “Аукционные торги теряют свое значение” заслуживает самого серьезного внимания и обсуждения в компетентных органах власти, сферы науки и торговли. Это также относится к СМИ, к научной общественности, касается также нравственно-интеллектуальной ответственности их перед украинским народом. А не только перед субъектами малого и среднего бизнеса лесопромышленной деятельности. 

  Автор статьи отмечает: “В 2016 г. по меньшей мере 6,5 млн кубометров леса было реализовано по прямым договорам или “левым” схемам“. Далее указывает: “Из 16,7 млн кубометров леса, заготовленного всеми лесопользователями в 2016 г., … все эти вместе взятые аукционные продажи не дотягивают до 6,5 млн кубометров, т. е. минимального объема продаж, который, по утверждению делегатов съезда, приходится на прямые договора или “левые” схемы“. Правомерно отметить, что приведенная цитата веет предпринимательским контекстом. Совсем иное он бы имел содержание, если бы информация была подана в форме общественно справедливой ее направленности, а именно: “Из 16,7 млн  кубометров лесных материалов, заготовленных всеми лесозаготовителями в 2016 г., … аукционные продажи не дотягивают и до 6,5 млн кубометров”.Выходит, более 10 млн куб. лесных материалов, произведенных в Украине, отраженных в деловой и статистической отчетности, реализованы неизвестно как…

  И так из года в год. К тому же, этого никто из власть имущих не видит. Косвенный вывод, конечно, можно сделать из сообщения Министерства внутренних дел Украины: “В Ровенской области задержаны все директора лесных хозяйств за незаконную вырубку леса. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Facebook. По его словам, сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки”. Более чем печальное явление…

  Не правда ли, это — весьма значимые доказательства множества фактов и факторов существенного нарушения экономической деятельности в отрасли украинского растениеводства, лесоводства и лесопользования, точнее — пользования главной товарной продукцией лесоводства — древесиной. Торговля лесом (древесиной в состоянии роста) — квинтэссенция лесоводства, как отрасли растениеводства. Продуктивной силой для которого является земля (грунты), с показателями ее плодородия — по известным в науке эдатопам, т. е. с учетом их трофности (богатства почвы органическими веществами) и состояния влажности (гигротопы). Классическая система деления земельных угодий по эдатопам имеет 24 ячейки, отображающие их природную продуктивность. Это значит — их соответствие для выращивания древесины (леса) наиболее им соответствующих коренных древесных пород. Именно по ним в соседней Польше лесохозяйственные предприятия оплачивают земельный налог (плата за землю) без связи с утверждением и манипуляцией размерами годичной расчетной лесосеки. Согласно Закону о лесах Польши, “Государственные леса покрывают свои расходы из собственных доходов по принципу финансовой самостоятельности
(ст. 50)
“. Это понятно и справедливо. Безусловно — приемлемо в Украине… Для оплаты земельной ренты значение имеет лишь деление лесных земель и насаждений по классам бонитета на основе материалов лесоустройства и ее пересчет на условные гектары, в зависимости от преобладающих в насаждениях древесных пород. Второй аргумент — цены по данным Государственной статистики на пиловочник (лесные материалы крупные) хвойных пород по итогам торговли за ІІІ квартал предшествующего плановому года (злотых/м3).

  С явного противоречия между нормами Земельного, Лесного и Налогового кодексов Украины, игнорируется положение о том, что главным источником дохода для лесохозяйственного предприятия (далее — лесхоза) является организация выращивания и ежегодное изъятие древесины с лесных угодий, ее реализация субъектам лесной промышленности (СЛП). От этого происходит и термин “Рубки главного пользования” (РГП). Реализация древесины СЛП в состоянии роста, с учетом действующих лесохозяйственных норм и правил, является как основной задачей лесохозяйственного производства, так и доминантным источником валового дохода лесхоза (исторический термин — лесного дохода).

  Из этого следует, что организация рынка лесосечного фонда(ЛСФ), т. е. продажа леса “на пне” субъектам лесопромышленного производства, — завершающая стадия лесовыращивания. Рынок же лесных материалов формируют субъекты лесозаготовительного производства. Такая организация лесопользования сложилась исторически совсем не случайно. Она успешно функционировала в Украине до конца 50-х годов прошлого века! Ведь лесохозяйственные предприятия (лесхозы) из-за небольших объемов лесосечного фонда ограничены в приобретении сложной и дорогостоящей лесозаготовительной техники, с обеспечением надлежащего коэффициента ее полезной нагрузки. То же касается машин и механизмов для строительства подъездных путей и мест складирования, цехов по разделке древесных стволов на лесные сортименты, мест хранения и отгрузки лесных материалов и пр.

  Опыт объединения в одном юридическом лице лесохозяйственного и лесопромышленного производства в 60-е годы прошлого века, получившее распространение только в украинском лесоводстве, создание т. н. лесхоззагов, как хорошо известно специалистам, себя не оправдал. Любознательные оппоненты могут обратиться к сохранившимся еще статистическим сведениям вплоть до 1990 года. Исходя из этого, Межведомственный аналитически-консультативный совет по вопросам развития продуктивных сил и производственных отношений при КМ Украины (МА-КСПСиПО) на основе своих вневедомственных исследований (впервые в практике украинского лесоводства!) предлагал: “Більш прагматичним на сьогоднішній день виглядає рішення щодо удосконалення існуючої системи функціонування лісового комплексу. Для цього необхідно: *розділити функції лісового господарства та лісової промисловості“. Последнее создало бы условия и научные основы для формирования рынка лесных материалов, развития конкуренции между субъектами лесохозяйственного производства, прозрачного и правдивого предложения СЛП главной продукции лесоводства — лесосечного фонда для получения валового дохода.

  Да не тут-то было! Ведомственная лесохозяйственная наука и “общественность” всеми праведными и неправедными способами начали доказывать исключительное право лесхозов на проведение ими же заготовки лесных материалов. И успешно, хотя и вопреки морально-этическим общественным нормам, а также в противовес предложениям МА-КСПС иПО, провели это в Лесной кодекс Украины. Его статья 19 гласит: “Постійні лісокористувачі мають: 1) право самостійно господарювати в лісах; 2) виключне право на заготівлю деревини3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації…”.

  Прошли годы со времени принятия в Лесном кодексе указанных умышленно ошибочных норм, невидимых только тем, кто не хочет видеть их сверхкоррупционную направленность. Задерживают органы Национальной полиции Украины руководителей лесхозов, которые всего лишь используют несовершенство лесного законодательства. И автор реферируемой статьи, уважаемый и широко известный корреспондент Роман Якель, все еще говорит о рынке древесины, хотя речь ведет о лесных материалах, что совсем не одно и то же. И убеждает, сославшись на председателя Западноукраинской ассоциации деревообработчиков и лесозаготовщиков Игоря Соболевского, общественность в том, что “Мы должны отстоять в законопроекте нормы о том, что заготовка древесины является конечной фазой ведения лесного хозяйства“.

  Позволю себе напомнить общественности и руководителям органов власти, а также субъектам лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности о нижеследующем. Конечной фазой лесоводства (отрасль растениеводства) является выращивание леса (древесины), необходимой по своим физико-техническим свойствам, для реализации ее на рынке лесосечного фонда упомянутым “лесозаготовщикам”, с целью получения дохода. Лесозаготовщики, разрабатывая лесосечный фонд, производят лесные материалы с учетом спроса субъектов бизнеса деревообрабатывающего производства, прежде всего для удовлетворения спроса местных товаропроизводителей. И только лесхозы, будучи заинтересованными в постоянном увеличении лесного дохода для обеспечения самоокупаемости и прибыльности своего производства, будут просто вынуждены учитывать потенциальный спрос на лесные материалы местных СЛП, способствовать его максимально полному удовлетворению своими лесохозяйственными мероприятиями. Современным менеджерам производства и науки в лесном секторе экономики было бы полезно знать (и к тому стремиться!), что с образованием Лесного департамента в далеком XVIII веке, было положено начало статистической отчетности по доходам и расходам на ведение организованного лесного хозяйства по каждому из лесных предприятий (лесничества, лесхозы). В частности, по Киевской губернии лесные доходы постоянно увеличивались и достигли за 1897 г. 1153 тыс. руб. серебром по сравнению с 3,5 тыс. руб. серебром за 1804 г., т.е. возросли в 327 раз…

  На поставленный в заголовке к данной статье и в публикации Р.Якеля вопрос относительно Закона о рынке древесины можно ответить определенно: назрел, если отнести его к организации рынка древесины в состоянии роста, т.е. рынка лесосечного фонда, а не рынка лесных материалов. Лесные материалы — товар совсем иного вида экономической деятельности, с другими системами организации производства, материально-технического и финансового обеспечения. И поэтому давно назрел вопрос об адаптации лесного законодательства к рыночным нормам.

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар

Аналіз сучасного стану меблевої та деревообробної промисловості України

С.З. Сагаль кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, асоціація «Меблідеревпром», м. Київ

Проведено техніко-економічний аналіз потужностей з виробництва меблів та продукції з деревини в Україні. Розглянуто вплив експортно-імпортних операцій на стан внутрішнього ринку України. Запропоновані заходи щодо реалізації наявного потенціалу меблевої та деревообробної галузі.

          Потужності, меблі, вироби з деревини, експорт, імпорт, заходи, потенціал.

          При аналізі економічного зростання країн-лідерів світового ринку часто не береться до уваги те, що одним з головних чинників їх ринкової експансії є потужна лісодеревообробна промисловість. В даний час, за даними ООН, об’єм світової торгівлі лісопродукцією складає понад  1трл. $, і надалі прогнозується її стійке зростання. Найважливішими передумовами розвитку деревообробної галузі України є наявність власної сировини і потужних деревообробних підприємств. Отже для раціонального їх використання необхідний аналіз стану та разробка заходів по стимулюванню виробництва.

          Мета досліджень  – визначити чинники що суттєво впливають на техніко-економічний потенціал деревообробного комплексу України та разробити заходи по стимулюванню виробництва та внутрішнього споживання продукції з деревини.

        Методика досліджень  – використані економіко-статистичні методи аналізу диних підприємств та Державного комітету статистики Украиїни.

      Результати досліджень.  Обсяг реалізованої промислової продукції в 2012 році за видом діяльності «Оброблення деревини та виробництва виробів з деревини,крім меблів» склав 8,204 млрд. грн.,  або близько 1 млрд. дол. США,                                               © С.З Сагаль,  2013

що складає 0,8 % від всього промислового виробництва в Україні. При цьому експорт за видом діяльності «Оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів» склав 1,06 млрд. дол. США, що на 1,6% менше, ніж у 2011 р. В той самий час спостерігалось зменшення обсягів імпорту, так у минулому році за видом діяльності «Оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів» в Україну було імпортовано продукції на 349,3 млн. дол. США, що на 6% менше, ніж у 2011 р. Об`єми виробництва, експорту та імпорту деревини та виробів з деревини в Україні наведені в Таб. 1

Таб.1 Об`єми виробництва, експорту та імпорту деревини та виробів з деревини в Україні

Рік

Виробництво, дол. США

Експорт, дол. США

Імпорт, дол. США

Внутрішє споживання, дол. США

2008

810000

517305

310460

603155

2010

796000

827994

321094

292100

2011

961200

1077831

374548

257917

2012

1012000

1059739

349255

301516

Підприємствами асоціації в 2012 році вироблено 1629 тис. м куб. деревинностружкових плит, із яких 1085,4 тис. м куб. ламінованих. При цьому спостерігався невеликий спадобсягів виробництва: впорівняннізпопереднім рокомтемпи росту складають 98 % та 94 %.

Лідерами по виробництву деревинностружкових плит є компанії ТОВ «Свіспан-Лімітед» та ТОВ «ЛК Інтерпліт Надвірна» з об’ємами відповідно 313,5 тис. м куб. і  197 тис. м куб.

Хороші показники освоєння нових потужностей демонструє ТОВ «Кроноспан УА» яке виготовило 180,4 тис. м куб. деревинностружкових плит. Деревинноволокнисті  плити малих товщин виробляють два потужні деревообробні комбінати, а саме ТОВ «Уніплит» 18,5 млн. м кв. та ПрАТ «Фанплит» 7,8 млн. м кв. У виробництві ДВП також спостерігався спад: впорівняннізпопереднімрокомтемпи росту скли 97 % та 67 %. Загальний обсяг виробництва ДВП в 2012 р. склав 26,3 млн. м кв. з темпом росту 85,7% до 2011 року.

Фанеру клеєну в Україні виготовляють п’ять підприємств членів асоціації. В 2012 р. виробництво фанери клеєної склало 167 тис. м куб. або 98,8% до попереднього року. Лідером в цій галузі є ТОВ «Одек» Україна  79,1 тис. м куб., або 47,4 % загального об’єму виробництва.

Обсяг реалізованої продукції в 2012 році за видом діяльності «Меблі» склав 5,79 млрд. грн,  або близько 720 млн. дол. США, що складає 0,5 % від всього промислового виробництва в Україні. При цьому експорт за видом діяльності «Меблі» склав 508,77 млн. дол. США, що на 14,1%вище, ніж у 2011 р. В той самий час значними темпами зростав також імпорт меблів:  так у минулому році в Україну було імпортовано меблевої продукції на 550,1 млн. дол. США, що на 13,6%більше, ніж у 2011 р. Об`єми виробництва, експорту та імпорту меблів в Україні наведені в Таб.2

Таб.2 Об`єми виробництва, експорту та імпорту меблів в Україні

Рік

Виробництво, дол. США

Експорт, дол. США

Імпорт, дол. США

Внутрішє споживання, дол. США

2008

620000

354000

608000

874000

2010

630000

311657

368997

687340

2011

645000

445702

484448

683746

2012

715000

508768

550092

756324

Із наведених цифр видно, що зовнішньоекономічне торгівельне сальдо в деревообробці позитивне, а в меблевій галузі від’ємне. Тобто ринок меблів України наполовину зайнятий імпортом. А це безумовно і зменшення внутрішнього ринку плитних матеріалів.

З урахуванням ситуації, що склалась в галузі та створення належних умов для реалізації наявного потенціалу лісопромислового комплексу України пропонуємо:

1.     Визнати деревообробну  та меблеву промисловість пріоритетним сектором економіки України;

2.     Розробити та впровадити механізм реалізації необробленої деревини для великих підприємств по довгострокових договорах терміном від 1 до 10 років;

3.     Першочергово забесзечити вітчизняні виробництва необробленою деревиною, а експорт її здійснювати по залишковому принципу;

4.     Обмежити зростання  імпорту меблів та плит шляхом введення імпортного мита на деревинностружкові і деревинноволокнисті плити, фанеру,у розмірі 7%, та меблі у розмірі 10%;

5.     Зменшити або скасувати ставки ввізного мита на фурнітуру для меблів та меламін, які не виробляються в Україні і ввозяться для внутрішнього виробництва; 

6.     Налагодити систему глубокої переробки лісу. Для ц`ього на державному рівні стимулювати практику збору та переробки відходів деревини і ввести політику заохочення створення системи концентрації та спеціалізації лісопильного виробництва з метою максимального використання деревини; 

7.     Рекомендувати  меблевим виробникам максимально закуповувати плитну продукцію у вітчизняних виробників та стимулювати закупівлю меблів українських виробників. Для цього рекомендувати за державні кошти купувати меблі виключно українських виробників;

8.     Розробити та впровадити механізми нетарифного захисту внутрішнього ринку меблів, деревинностружкових та деревинноволокнистих плит та фанери. Для цього впровадити Технічний регламент з безпеки меблів, який визначає технічні вимоги до меблів, процедури   оцінки  відповідності та змісту маркування;

9.     Запровадити механізм розмитнення меблів при якому імпортерами повинні надаватися документи на відповідність санітарно-гігієнічним і фітосанітарним нормам, національним стандартам України на кожну партію меблів, плит та столярних виробів, що завозяться в Украиїну;

10.                       Разробити програму розвитку лісодеревообробної галузі до 2025 року;

11.                        Запровадити політику заохочення діяльності національних меблевих і деревообробних підприємств експортерів;

12.                        Продовжити термін дії Перехідних положень Податкового Кодексу на 3 роки – до 1 січня 2017 р. щодо дії пільги зі сплати ПДВ на операції постачання, імпорту та експорту необробленої деровини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД.

    Важливо відзначити, що виконання вищеперерахованних пропозицій дасть можливість збільшити об`єми виробництва на 30-50%, забезпечити повністю потребу внутрішнього ринку і додатково переробити 2 млн. кубометрів необробленої деревини.

Висновки

1.                         Наведені дані щодо об`ємів виробництва, експорту та імпорту

меблів, деревостружкових і деревоволокнистих плит та фанери. Проаналізовано вплив техніко-економічних чинників та о`єм внутрішнього ринку України.

2.                         Запропановані заходи по стимулюванню виробництва та внутрішнього

споживання меблів та виробів з деревини.

 

 

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар

Обращение к лесоводам Украины

Шановні працівники лісового господарства України!

Ми звертаємось до начальників та фахівців обласних управлінь лісового та мисливського господарства, директорів лісгоспів та лісничих, бухгалтерів і економістів, майстрів лісу та лісокультурниць,працівників зайнятих у лісопромисловій діяльності, на лісозаготівлі та первинній обробці лісоматеріалів та інших професій.

Дорогі колеги, ви всі знаєте, що за останні роки Державне агентство лісових ресурсів перетворено у корумповану структуру, що системно та нахабно обкрадає державу і трудові колективи галузі.

Прикриваючись іменем Президента, Голова Держлісагентства В.М. Сівець відлагодив систему, яка спрямовує потоки державних коштів, виділених на ведення лісового господарства та отриманих від реалізації державного лісу в свою кишеню та наближених до нього приспішників.

Наші неодноразові звернення до правоохоронних органів не були почуті, незважаючи на те, що КРУ всі факти зловживань виявляло та направляло в Кабмін та Президенту. Тому зараз ми знову звертаємось до них.

Сьогодні країна оновлюється та очищується від бруду, який принесла в наше з вами життя авторитарна, корумпована та непрофесійна влада.

Ми, закладаючи фундамент нашого майбутнього, переконані, що лісівники мають взяти активну участь в цьому процесі. Отже, на наше переконання перш за все працівники галузі мають очиститись та відмежуватися від злочинних діянь нинішнього керівництва. Для цього необхідно:
— терміново зібрати трудові колективи, де розглянути та засудити методи управління гр. В. Сівця;
— висловити недовіру Голові Держлісагентства та його оточенню;
— вимагати від правоохоронних органів об’є ктивного розслідування їх діяльності та відшкодування нанесених збитків;
— припинити виконання поставок та закупок , що відбуваються за вказівкою гр. В. Сівця у збиток для держави і трудових колективів;
— об’єднати зусилля по відновленню довіри суспільства до лісівників та не допустити руйнування того, що було напрацьовано у галузі за довгі роки чесної та самовідданної праці.

Ми спростовуємо закиди, що колишні керівники галузі рвуться знову повернутися до влади – таких намірів не маємо. До керівництва лісовою галуззю мають прийти люди нового покоління, молоді, які зараз розбудовують нашу державу і для яких визначальними мають бути професіоналізм, чесність та порядність. І ми, керуючись виключно своєю совістю маємо допомогти галузі у цьому оновленні.

Міністр лісового господарства України 1987—1997 рр.
Голова Держкомлісгоспу України 1997—2002рр.                                                     В.І.Самоплавський
Голова Держкомлісгоспу України 2002—2005 рр.                                                    М.В.Колісниченко
Голова Держкомлісгоспу України 2005—2006 рр.                                                    В.О.Червоний

caravan-trans.com

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар

Все о мебели и больше – MebelExpo Uzbekistan 2014!!! 25-28 февраля 2014 г., «Узэкcпоцентр», Ташкент, Узбекистан

Единственная  международная специализированная выставка мебельной индустрии в Узбекистане – MebelExpo Uzbekistan на протяжении многих лет демонстрирует последние достижения сферы. Настоящий центр делового общения для специалистов всех этапов производства  мебели объединяет поставщиков нового прогрессивного оборудования, комплектующих и материалов, знатоков по дизайну интерьера.

 Основные разделы 11-й Международной выставки

Мебель и Технологии Производства – MebelExpo Uzbekistan 2014:

 • Оборудование для производства мебели
 • Сырье и материалы для производства мебели
 • Мебельная химия: клеи, лаки, краски
 • Деревообрабатывающее оборудование
 • Инструменты
 • Мебель для дома и офиса
 • Мебельная фурнитура
 • Предметы интерьера и декора.

Традиционно MebelExpo Uzbekistan проходит на одной площадке с Международной выставкой UzBuild – первым по величине и важности событием стройиндустрии в Узбекистане.

В 2013 году в работе экспозиций участвовали более 200 компаний из 24 стран мира, из них 66 компаний относились к тематике Мебель и Технологии Производства.  Выставки собрали около 8000 профессиональных посетителей из Центральной Азии, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Участники MebelExpo Uzbekistan 2013:

Alpi Spa,  Altendorf, Arhar Engineering, Aydin Tekstil, Brandt, Ferrari Group, Formenti & Giovenzana, Forezienne MFSL, Gescha, Grass, Hangzhou Talent Decorative Paper, Helios Group, Henkel, Homag Group, Julius Blum, King Slide Works, Klebchemie, Leitz, LignaDecor,  Milesi, Mitol, Ozen Makina, Pade Spa, Pozzi –Arosio, Rojek,  Sahinler Tekstil,  Samsung Staron, SCM Group,  Sirca, Siteks Tekstil,  Tehnocolor, Turanlar Makina, Weeke, а также крупные местные компании–производители и дистрибьюторы.

Организатор – Международная выставочная компания ITE Uzbekistan – признанный лидер c 20-ти летним опытом работы на экспорынке Узбекистана.

За более подробной информацией обращайтесь в офис компании ITE Uzbekistan:

Контактное лицо: Яна Иванова

Тел: +(998 71) 113 01 80; Факс: +(998 71) 237 22 72

E-mail: yana_ivanova@kongress-servis.uz

Web: http://www.mebeexpo.uzbuild.uz

Оприлюднено в Загальна | 2s коментарів

Які штрафи загрожують підприємству за неподання статзвітності

Расскажу Вам об этих штрафах,  – без протокола. Год назад мне пришлось ликвидировать не прибыльную бюджетную организацию – НИЦЛ, которой я руководил кажется с 1998 года и которую после 2008 проверяли по 3 месяца в год все, кому не лень.  Мне казалось, что всё что можно уже нашли… ан – нет…

Сначала мы ликвидировали профсоюзную организацию НИЦЛ  в которой состояло аж 8 человек. Проверка налоговой показала, что в 2009 году она в течении ряда месяцев не подавала отчетность о коммунальных платежах ( в 2010 этот отчет отменили).  В НИЦЛ и тем более его “профсоюзе” никогда не было коммунальной собственности и соответствующих платежей , но  местные налоговики   охотно  пояснили, что надо было подавать нулевой отчет и начислили штраф – 3600 грн за то, что мы вовремя  не сообщили государству о своих “нулях”. Мой бухгалтер, к тому времени давно уволившийся, возмутился и обратился в Министерство на горячую линию… Пришла официальная  бумага  о том, что при отсутствии базы налогообложения  нулевой отчет, в том числе по коммунальным платежам,  не подается. С этой бумажкой я пошёл в Ирпенскую налоговую. Её изучали сутки и  потом доверительно пояснили, что:у них есть план по штрафам – 700 тыс. грн в месяц, который важней любых законов(1); мы можем подавать на них в суд, но если мы это сделем и выиграем – они затянут проверку на полгода и найдут у нас нарушений на сумму в два раза большую (2); лучше нам заплатить (3). .. Я заплатил…  Через месяц налоговая проверяла уже не профсоюз, а НИЦЛ. В течении дня, было выявлено точно такое же нарушение, но штраф был уже 600 грн. Я заплатил молча и и даже удивился : какаяже все-таки честная у нас Власть…  М.П.

Які штрафи загрожують підприємству за неподання статзвітності
Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень несуть посадові особи підприємств, тобто власник (власники) або уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством згідно із законодавством та установчими документами (ст.186-3 КУпАП).
До посадових осіб можуть застосовуватися штрафні санкції в розмірі від 10 до 15 НМДГ (ч. 1 ст.186-3 КУпАП) або ж від 15 до 25 НМДГ у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст.186-3 КУпАП).
Крім того, неподання статистичної звітності може слугувати однією з підстав для проведення перевірки достовірності первинних і статистичних даних, вивчення стану первинного обліку й статистичної звітності органами державної статистики.

Джерело – Держстат

 

 

 

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар

Торговля круглым лесом

С одной стороны торговля круглым лесом представляет собой обычную куплю-продажу и все связанные с этим процессы: договорные, подготовку товара к продаже, оплату товара, транспортировку, приемку товара. Если все условия договорной сделки соблюдены, то на этом процесс купли-продажи собственно и заканчивается, в противном случае, добавляются еще рекламации и процесс торговой сделки может существенно затянуться. Как обычный процесс купли-продажи торговля лесом регламентируется такими общегосударственными законодательными актами, как Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины и другими правовыми актами.

С другой стороны, круглый лес является сырьем, которое имеет конечный объем и спрос на которое может значительно превышать фактические возможности по его реализации. Последнее обстоятельство делает лес уже исключительным товаром и требует некоего дополнительного регулирования. Поскольку Хозяйственный кодекс Украины в ст. 6 запрещает незаконное вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения, то это вмешательство в торговлю круглым лесом, в частности, осуществляется на вполне законном основании путем разработки профильными государственными учреждениями различных дополнительных правовых актов.

Читать дальше:торговля круглым лесом

Оприлюднено в Загальна | Залишити коментар